یادگیری درست باید این طوری باشه

خلاصه و کاربری

وقت نداریم ، باید در در کوتاه ترین زمان مطالب را بیاموزیم و به کار بگیریم.

بومی

مطالب، مثال‌ها و سرفصل‌ها باید با شرایط زندگی در ایران سازگار باشد.

اقدام محور

باید بعد از یادگیری یک لیست اقدام داشته باشیم تا بتونیم مطالب را پیاده سازی کنیم.

یادگیری چند بعدی

یادیگری به چند سبک، از طریق تصویر،صدا،نوشتن و انجام دادن.

جدید‌ترین دوره‌ها