و تخفیف

هدیه ، تخفیف و جشنواره‌های ما برای کسانی که اهل یادگیری هستند

از نظر ما بین کسانی که پیگیر، اهل یادگیری و کار مستمر و منظم هستند و کسانی که چنین دیدگاه و عملکردی ندارند تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد ،

ما مسیر را برای کسانی که اهل آموزش هستند هموارتر می‌کنیم.

همه تخفیف ها ، هدیا و … هر چند وقت تغییر می‌کنند، پس تا دیر نشده از فرصتی که دارید استفاده کنید.

در جشنواره ها هم تخفیف های بزرگی براتون داریم که به مدت خیلی محدود روی محصولات، دوره ها و … اعمال می‌شوند

در زمان برگزاری جشنواره ها به علت تخفیف های بسیار زیاد سایر کدهای تخفیف اعمال نمی‌شوند

لیست چیزهایی که تخفیف یا هدیه دارند

دوره

کالیبراسیون یادگیری

دوره

لانچ پد ( سکو )

دوره

انگیزه چالشگری

به زودی

به زودی

هدیه ما برای همه و برای کسانی که از جاهای مختلف به ما سر زدن و اولین بار هست که با ما آشنا می‌شوند
دوره کالیبراسیون یادگیری 2